Theaterclub Ettelbréck
 • Plakat Ligen an e Lauter
 • Eng Ligen an e Lauter

  Eng Komedie vum Alfonso Paso, iwersaat vum Marc Herman

  E lestege Krimi mat ville Verwécklungen an onerwachtenen Scenen.
  Et spillt Hellegowend an engem gutbiergerlechen Haus. D’Liewen kret en neien Sënn mam Définéieren vum Stellewert vun der Ligen an der Kopel. Leider kennt et nach nit zum Happy End.
  D’Kopel get gewuer wéi eng liewenswichtech Plaaz d’Ligen an deser helleger Nuecht anhuelen wert. Et kennt zu zweschenmenschleche Spiller vun verschiddene Gesellschaftscharakteren, déi hir Wiirklechkeet versichen duerzestellen op eng lestëg skuril Art an Weis:

  • De naïven net naïven Personage
  • Den allwëssenden net wëssenden Personage
  • De skrupelosen dach mënschleche Personage
  • De naïven Matleefer
  • Déi ängstlech energig dach entschlosse Persoun
  • Déi onzefridden, phantasievoll, éiweg 2.Gei déi zur 1.Gei mutéiert
  • Déi gud Nopech, virwetzech an spatz
  • Zu gudder Lest “d’höhere Gewalt”

© Copyright 2015 Rido-op asbl